Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapporten tilhører rapportseriene ECON-rapport.

Evalueringen er gjennomført av ECON for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten er en gjennomgang, og vurdering av den eksisterende ordningen med regionale verneombud. Formålet er å bidra til at sikkerhets-, helse og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Videre skal det gis en vurdering av hensiktsmessigheten av å utvide ordningen til andre bransjer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 282.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:39.982433
MODIFIED 2016-04-24 22:03:20.526119+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:39.982433
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)