Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Erfaringer med bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg : innemiljø og energibruk, undersøkelse av noen utvalgte bygg og innspill til metode for å avdekke sammenhenger

Hovedspørsmålene i studien er: Går ambisjoner om høy energieffektivitet og lavt energibruk på bekostning av godt inneklima? Er det større forskjell mellom faktisk energibruk og prosjektert beregnet energibruk i bygg planlagt som passivhus eller lavenergibygg enn i andre bygg? Studien har omfattet undersøkelse av brukeres opplevelse av inneklima, driftspersonalets og eiernes erfaring med driften samt dokumentert energibruk, beregnet og målt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-12 00:00:37.844257
MODIFIED 2017-04-12 00:00:37.860939
CREATED 2017-04-12 00:00:37.844257
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)