Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et arbeidsliv for alle : arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede : hva er problemene i praksis?

Rapporten tilhører rapportseriene FFOs skriftserie.

Norge har sammenlignet med andre land lav arbeidsledighet, men enkelte grupper, blant annet funksjonshemmede, står i stor grad utenfor arbeidslivet. Funksjonshemmede og kronisk syke som har spørsmål om rettigheter, herunder spørsmål knyttet til arbeidslivet og arbeidsdeltagelse kan ringe FFOs rettighetssenter for råd og veiledning. I perioden 2007 til 2009 behandlet Rettighetssenteret totalt 3 893 saker. I 2010 hadde senteret frem til høsten 2010 behandlet og registrert cirka 1 000 saker. I materialet som er registrert ligger mye informasjon om hvilke hindringer og utfordringer funksjonshemmede og kronisk syke møter i praksis. FFO ønsket å se nærmere på brukererfaringene som ligger i datamaterialet til Rettighetssenteret for å identifisere hvilke hindringer og barrierer de som ringer til Rettighetssenteret gir uttrykk for når det gjelder arbeidsdeltakelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 648.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:05:00.239146
MODIFIED 2017-04-03 11:00:24.636926+00:00
CREATED 2012-09-17 06:05:00.239146
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)