Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv

Denne rapporten viser hovedresultatene fra en spørreskjemaundersøkelse om forekomsten av mobbing, seksuell trakassering, konflikter, destruktiv ledelse og varsling i norsk arbeidsliv gjennomført i 2005. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av den første av i alt tre planlagte undersøkelser der et representativt utvalgt norske arbeidstakere følges over en 6-års periode med målinger i 2005, 2007 og 2010. Hovedmålsetting for undersøkelsen er å kartlegge forekomsten av mobbing og destruktiv atferd i norsk arbeidsliv; deres ytringsformer, samt deres konsekvenser og årsaker. Undersøkelsen bidrar med oppdaterte resultater om forekomsten av destruktiv atferd i norske virksomheter; herunder mobbing, seksuell trakassering, konflikter og destruktiv ledelse. Utbredelse og konsekvenser av varsling vil også bli kartlagt, da det har vist seg at varsling kan være en risikofaktor for mobbing. Vi undersøker videre sammenhenger mellom organisatoriske og psykososiale risikofaktorer og for forekomsten av mobbing i arbeidslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 464.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:28.857694
MODIFIED 2013-02-14 18:09:10.540084
CREATED 2010-12-15 04:41:28.857694
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)