Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et enkelt valg? : en evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

”Felles ansvar” er ett av seks SNU-prosjekter over hele landet. Det er rettet mot et tett samarbeid mellom instanser rundt ungdommer mellom 12-18 år som har begått lovbrudd. Tiltaket skal være et alternativ til straff. Ungdommene inngår en kontrakt, får veiledning av en ansvarsgruppe og i mange tilfeller inngår en meglingsprosess med fornærmede. Det gis positive tilbakemeldinger fra alle parter, men det varsles mot overreaksjon og et diffust frivillighetsbegrep. Alle mener at prosjektets tilnærming bør videreføres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:42.337184
MODIFIED 2013-02-14 18:08:07.735223
CREATED 2011-05-10 10:08:42.337184
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)