Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et forsøk verdt: Evaluering av forprosjekt scenekunst

Evalueringen diskuterer hvilke erfaringer involverte aktører har med Forprosjektordningen for scenekunst og hvordan ordningen bidrar til utvikling og utforskning av nye kunstneriske metoder, konsepter og ideer. Evalueringen viser at ordningen har stor relevans og betydning for kunstneres realisering av nye prosjektideer. Ordningen bidrar til økt aktivitet, nyskaping og kvalitet innen fri scenekunst.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-08-20 22:05:40.259143
MODIFIED 2017-08-20 22:05:40.863897
CREATED 2017-08-20 22:05:40.259143
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)