Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) ønsket etter tre års drift å gjennomføre en bred evaluering av etaten for å kartlegge hvordan Petroleumstilsynet (Ptil) fungerte som tilsynsmyndighet og hvordan Ptil løste sine pålagte oppgaver og nådde sine mål. Evalueringen har et tilbakeskuende og et framtidsrettet perspektiv, og avdekker i hvilken grad tilsynet har oppfylt de krav og forventinger som er stilt i perioden 2004 - 2006 og på hvilken måte organisering, strategi og rolleforståelse har bidratt til måloppnåelsen. Rapporten gir kunnskap om i hvilken grad Ptil var rustet til å møte nye utfordringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:19.505491
MODIFIED 2014-08-14 11:42:19.532342
CREATED 2014-08-14 11:42:19.505491
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)