Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et lag rundt eleven : En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen

Rapporten tilhører rapportseriene AFI-rapport.

I prosjektet har Ålesund, Lillehammer, Nedre Eiker og Harstad kommuner implementert LOG-modellen, og OsloMet har sammen med Universitetet i Tromsø evaluert den. Skoleeier og skoleleder leder utviklingsarbeidet for å fremme tverrprofesjonelt samarbeid i skoler og kommuner, gjennom en bestemt struktur og medvirkningsbasert metodikk. LOG-modellens effekter og implementeringsprosesser evalueres i undersøkelsen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-03-08 01:01:36.167098
MODIFIED 2021-03-08 01:01:38.714814
CREATED 2021-03-08 01:01:36.167098
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)