Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker

Rapporten tilhører rapportseriene FOU-rapport.

Prosjektet har sin opprinnelse i at Agderfylkene topper uførestatistikken blant unge i Norge. Rapporten dokumenterer feltarbeidet som ble utført i fire fylker i løpet av 2008. Med utgangspunkt i tidligere forskning ble fire problemstillinger stilt. Problemstillingene søker å belyse om det er noe særegent ved unge på Agder eller om det er noe spesielt ved tjenesteapparatet, legene eller tjenestetilbudet på Agder som kan forklare statistikken. For å ha referanse ble to kontrastfylker valgt, samt et fylke med nær lik uførestatistikk til Agderfylkene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:26.635819
MODIFIED 2016-11-28 10:00:19.293679+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:26.635819
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)