Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et ord sier mer enn tusen bilder : evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!" : delrapport 1

Rapporten presenterer ikkje resultat, men gir eit bilete av historia og profilen til planen Gi rom for lesing, og drøftar sentrale problemstillingar. Tiltaka i planen blir grupperte i forhold til tre sider ved lesekompetanse: lesing som ferdigheit, som reiskap og som kulturell aktivitet. Vidare blir det peikt på ei rekkje behov for aktørane i planen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 370.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:02:16.438648
MODIFIED 2014-08-14 11:48:37.119708+00:00
CREATED 2014-01-25 14:02:16.438648
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)