Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Studien tar for seg krisesentrene. Et bokollektiv og ti kriseboliger. Med vekt på organisering og innhold sett fra de ansvarlige aktørers ståsted. Sikkerhet og oppfølging av den enkelte beboer. Er viktige temaer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 894.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:00:46.583576
MODIFIED 2017-02-28 02:00:20.046847+00:00
CREATED 2012-09-20 08:00:46.583576
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)