Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Notat.

Formålet med dette prosjektet har vært å bidra til bedre kunnskap om hva som ligger til grunn for et velfungerende leiemarked, og særlig oppmerksomhet er viet funksjonene profesjonell utleie og privatoffentlige utbyggingsavtaler kan ha for å oppnå et mer velfungerende leiemarked. Prosjektet er gjennomført i form av tre arbeidspakker. En om hvilken rolle profesjonell utleie spiller på dagens leiemarked, og hvordan denne sektoren skiller seg fra andre utleiesektorer. Den andre arbeidspakken gir en presentasjon av noen erfaringer og resultater fra offentlig–privat samarbeid i våre største byer. Den siste arbeidspakken gir en generell drøfting av hva som ligger til grunn for et velfungerende leiemarked. Videre blir det drøftet hvordan gamle og nye virkemidler kan brukes for å øke volumet i leiemarkedet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 467.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-16 01:02:06.113566
MODIFIED 2015-12-16 01:02:06.388014
CREATED 2015-12-16 01:02:06.113566
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)