Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Etablererstipend 1989-90 : etablering av levedyktige virksomheter?

Rapporten tilhører rapportseriene SNF-rapport.

I 1989 og 1990 mottok i overkant av 1100 personer DUs etablererstipend. Datamaterialet som ligger til grunn for denne rapporten er basert på spørreskjemaundersøkelser blant alle disse, samt registerinformasjon om den enkelte stipendiat hentet fra SNDs engasjementsregistre. Den første spørreundersøkelsen ble gjennomført i april 1991 og fulgt opp med en undersøkelse i mai 1994.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 11.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-13 13:10:09.065078
MODIFIED 2014-08-14 11:42:27.313264+00:00
CREATED 2012-12-13 13:10:09.065078
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)