Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Etablering av et villreinsenter på Hjerkinn : en forstudie

Denne forstudien er utarbeidet av Dovrefjellrådet etter oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Arbeidet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av 12 personer med tilknytning til villreinforvaltning, forskning og formidling. En referansegruppe har kommet med innspill og uttalt seg til rapporten. En lokal gruppe med interesser i villreinforvaltningen i Dovrefjell-Rondaneområdet lanserte ideen med å opprette et villreinsenter i og ved bygningsmassen på Hjerkinn når forsvarets bruk av bygningene opphører. Ideen fikk bred støtte fra kommuner og fylkeskommuner, organisasjoner og villreininteresser i regionen. Stortinget og Miljøverndepartementet har senere fulgt opp ideen, og satt av betydelige midler for en realisering av et villreinsenter på Hjerkinn. Senteret bør kunne være i drift senhøstes 2007.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:50.840223
MODIFIED 2015-04-08 06:00:24.261984+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:50.840223
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)