Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Etatsgjennomgang av NGU : geologi for samfunnet

NHD tok høsten 2002 initiativ til en gjennomgang av NGUs samlede virksomhet med følgende formål: * Gjennomgå NGUs rolle og profil ut fra brukernes behov for NGUs tjenester og teknologiske og ideologiske endringer i samfunnet. * Synliggjøre denne rollen og profilen for berørte myndigheter og andre aktører.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 706.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:42.601019
MODIFIED 2017-05-09 13:00:20.762569+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:42.601019
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)