Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse : geologi for samfunnet

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gjennomførte en etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse (NGU) Det ble etablert en felles arbeidsgruppe med følgende mandat for gruppen:

”Arbeidsgruppen skal på grunnlag av bla. Statskonsults evaluering av NGUs brukernytte og kvalitet (Rapport 1995:17 og ECONs rapport 11/96 ”Perspektivanalyse for norsk bergverksnæring” gjennomgå finansiering og prissetting av NGUs produkter og tjenester i en digital tidsalder.

Gruppen skal veie hensynet til prinsippet om at brukerne skal betale for offentlige tjenester opp mot behovet for kollektive goder, hensynet til mineralindustriens rammebetingelser og allmennhetens behov for offentlig informasjon. Arbeidsgruppen bør også drøfte hvorvidt en bør tilstrebe en felles prissetting av data fra sammenlignbare forvaltningsinstitusjoner . ”

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 327.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:46.799623
MODIFIED 2016-08-12 06:05:54.712684+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:46.799623
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)