Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Tema i rapporten er om og eventuelt på hvilke måter etniske minoriteter forskjellsbehandles i leiemarkedet. Erfaringer fra forskjellige kategorier av utleiere og fra leietakersiden er analysert. Et viktig funn er at leiemarkedet oppleves helt forskjellig av leietakere med forskjellig innvandrerbakgrunn. I rapporten diskuteres forslag til indikatorer for å kunne måle eventuell diskriminering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 834.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:58.495529
MODIFIED 2016-08-12 06:02:39.894144+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:58.495529
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)