Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Rapporten utgjør andre delrapport i prosjektet «Evaluering av forsøk med et nytt fag i ungdomstrinnet – Arbeidslivsfag». Målet med evalueringen er å få fram hvordan arbeidslivsfaget fungerer i praksis ved de 119 skolene som deltar i forsøket. Rapporten besvarer i hovedsak tre problemstillinger: 1) Hva som kjennetegner lærere og elever på arbeidslivsfaget – er de motivert for faget? 2) Hvordan faget er gjennomført og praktisert ute i skolene – er det et praktisk fag? 3) Hvordan elever og lærere vurderer at faget har fungert – har faget bidratt til at elever har lært noe?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 00:00:38.440649
MODIFIED 2015-10-16 08:20:10.910513+00:00
CREATED 2014-12-11 00:00:38.440649
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)