Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ett forskningspolitisk experiment : en utvärdering av Arbeids- og sosialdepartementets stöd till trygdeforskartjänster vid tre forskningsenheter

Undersøkelsen skulle undersøke hvor effektivt virkemidlet med direktefinansiering av bestemte trygdeforskerstillinger hadde vært i forhold til departementets overordnede mål og ansvar for forskning, og hvordan midlene kunne benyttes for å oppnå relevant trygdeforskning med høy kvalitet også i fremtiden. Evalueringen konkluderte med at uten denne satsingen på trygdeforskning ville trygdeforskningen sannsynligvis stått svakere enn i dag. På kort sikt ble det anbefalt å fortsette som før, på lengre sikt burde miljøene i større grad konkurrere på et bredere grunnlag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 473.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:42.227424
MODIFIED 2013-02-14 18:11:04.937893
CREATED 2010-12-15 04:41:42.227424
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)