Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Etterevaluering av eSporingsprosjektet

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Sluttevalueringen dokumenterer og analyserer effekter fra eSporingsprosjektet. Det tas utgangspunkt i OECDs evalueringsmodell med avgrensning til to av evalueringskriteriene: effekter og bærekraft.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 940.5KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 565.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-17 12:02:08.738212
MODIFIED 2014-08-14 11:49:54.048117+00:00
CREATED 2014-05-17 12:02:08.738212
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)