Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Undersøkelsen handler om hvordan og hvor etterkommere av innvandrere bor. Seks grupper av etterkommere med minoritetsbakgrunn er sammenlignet seg i mellom og med svensker og dansker. Undersøkelsen bygger på registerdata. Viktige funn er at majoriteten av etterkommerne følger foreldregenerasjonens bostedsmønster. De bor trangt og venter med å flytte hjemmefra. Eierandelen varierer mellom 7 og 22 prosent, men øker ettersom de flytter hjemmefra, gifter seg og øker inntekten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:59.414247
MODIFIED 2016-08-12 06:02:40.728146+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:59.414247
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)