Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Added Value and Financial Aspects : The Norwegian Centre of Excellence Scheme

Den norske ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF) skal fremme grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå ved hjelp av romslig, langsiktig finansiering, samt styrke internasjonalisering og forskerutdanning. De første sentrene ble etablert i 2003 og ordningen omfatter i dag, i 2010, 21 sentre. Evalueringen har først og fremst analysert senterordningens merverdi og vurdert hvordan finansieringen fungerer. Selve forskingen er ikke vurdert, og den vitenskapelige effekten av senterne er derfor ikke tema i denne evalueringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 827.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-05-10 00:01:35.912829
MODIFIED 2015-10-16 08:20:35.729026+00:00
CREATED 2015-05-10 00:01:35.912829
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)