Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Flyktninghjelpen mottok i 2010 over 1,2 milliarder NOK til sitt arbeid, hvorav cirka halvparten kom fra norske givere, særlig utenriksdepartementet. I antall ansatte er Flyktninghjelpen den største norske humanitære organisasjon. Hovedformålet for evalueringen var å få en innsikt i og bidra til en forbedring av viktige humanitære program i Flyktninghjelpen og beredskapsstyrken NORCAPs aktiviteter. Gjennom «case»-landene Pakistan, Somalia og Sør-Sudan, har evalueringsteamet sett på fem humanitære program: Informasjon, rådgivning og juridisk assistanse (ICLA); matvaresikkerhet i nødsituasjoner (EFSD); husly; leidrift; og vann, sanitære tiltak og hygiene (WASH), samt NORCAPs innsats. En hovedkonklusjon er at arbeidet til Flyktninghjelpen og NORCAP anses som relevant og å svare på behov, og at det utføres profesjonelt under svært vanskelige forhold.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-30 13:01:43.471832
MODIFIED 2014-08-14 11:48:02.214166+00:00
CREATED 2014-01-30 13:01:43.471832
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)