Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Fredskorpset

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evaluering av Fredskorpsets virksomhet siden opprettelsen i 2000 og frem til midten av 2006. Gjennom Fredskorpsets utvekslingsprogram utveksles fredskorpsdeltakere mellom Norge og samarbeidsland, samt mellom utviklingsland i Sør. Siden opprettelsen i 2000 har Fredskorpset mottatt omtrent NOK 671 millioner i støtte fra Utenriksdepartementet, og drøyt 1800 personer har deltatt. Formålet med evalueringen var å foreta en vurdering av hvordan og i hvilken grad Fredskorpsets virksomhet er i tråd med de overordnede målene for norsk utviklingssamarbeid, samt å bidra med anbefalinger med hensyn til Fredskorpsets fremtidige virksomhet og å bidra med nyttige data om prestasjoner og måloppnåelse i et læringsøyemed.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 459.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:48.305062
MODIFIED 2013-02-14 18:11:09.201977
CREATED 2010-12-15 04:41:48.305062
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)