Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of KLIMAFORSK

Evalueringen av KLIMAFORSK ble initiert av Norges forskningsråd våren 2020. Målet med evalueringen var å etablere en systematisk oversikt over erfaringer og resultater fra KLIMAFORSK i perioden 2013-2020. Evalueringen dekker de vitenskapelige og strukturelle målene for KLIMAFORSK som formulert i KLIMAFORSK programplan, herunder en vurdering av samarbeidet mellom KLIMAFORSK og andre nasjonale og internasjonale programmer. I tillegg til å vurdere om KLIMAFORSK sine mål er oppfylt, gir evalueringen anbefalinger for videreutvikling av Forskningsrådets klimaportefølje.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-07-22 00:00:49.459255
MODIFIED 2021-07-22 00:00:51.306935
CREATED 2021-07-22 00:00:49.459255
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)