Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway's Plan of Action to Support EU Accession Countries

Handlingsplanen for søkerlandene til EU ble gjennomført i 2001-2003 og omfattet de 12 kandidatlandene som da var i forhandlinger om EU-medlemskap. Den ble forlenget til 2004 for Romania og Bulgaria. Nærmere NOK 300 mill. ble utbetalt, fordelt på ca. 500 små og store aktiviteter og prosjekter. Målsettingen var todelt: Å støtte søkerlandenes integrasjon i EU/EØS og styrke båndene mellom Norge og søkerlandene.

Hovedkonklusjonene i rapporten er bl. a. at Handlingsprogrammet har gitt omfattende positive resultater både på prosjekt- og program-nivå og i forhold til Handlingsprogrammets to overordnede målsetninger. Nøkkel til suksessen har vært kompetanse og motivasjon hos både norske mottakere og deres partnere. Norske mottakere og deres partnere fant hverandre ut fra felles interesser. Partnernes høye kunnskapsnivå og organisatoriske kapasitet ga gjensidig respekt og likestilling. I rapporten pekes det også på betydningen av at norske mottakere visste å vise respekt for sine partnere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 835.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:53.633656
MODIFIED 2017-05-07 15:02:03.408917+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:53.633656
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)