Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway’s Aid Concentration

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Evalueringen har sett på implementeringen av konsentrasjonspolitikken i perioden 2013-2018 og måler graden av konsentrasjon fra 1999.

Konsentrasjon i utviklingspolitikken handler om prioritering: Prioritering av tema, land og partnere. I 2013 bestemte den norske regjeringen seg for at det skulle gjennomføres geografisk og tematisk konsentrasjon av norsk bistand.

Senere ble det også besluttet å redusere antall avtaler og partnere, som et ledd i dette arbeidet. Tanken bak er at ved å fokusere på færre tema, områder og partnere kan forvaltningen bedre følge opp den bistanden som gis, og på den måten bidra til bedre resultater.

Evalueringen har undersøkt hvorvidt forvaltningen har oppnådd konsentrasjon av tematiske områder, land, partnere og avtaler, og om dette har gitt bedre forvaltning av bistanden. Evalueringen diskuterer også om det er sannsynlig at disse endringene vil gi bedre bistand og identifiserer tiltak som kan innføres for å kunne oppnå ytterligere konsentrasjon.

Evalueringen er gjennomført på oppdrag av evalueringsavdelingen, av det belgiske konsulentselskapet ADE, i samarbeid med norske Scanteam.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-03-08 01:02:49.832259
MODIFIED 2021-03-08 01:02:49.844818
CREATED 2021-03-08 01:02:49.832259
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)