Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway’s Anti-Corruption Efforts as part of its Development Policy and Assistance

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Formålet med denne evalueringen er å bidra til å styrke Norges innsats mot korrupsjon.

Evalueringen har sett på de fire hovedinnsatsområdene for Norges anti-korrupsjonsarbeid:

Overholdelse av prinsippet om nulltoleranse for korrupsjon i Norges bistands- og utviklingsinnsats.

Anti-korrupsjon som ett av fire tverrgående hensyn i norsk bistand, hvor målet er å forhindre at korrupsjon kan bli et resultat av norsk bistandsinnsats.

Anti-korrupsjon som egen komponent innen Norges utviklingsbistand, både i form av programmer/prosjekter og gjennom dialog med partnere.

Styrking av internasjonale korrupsjonsnormer og -standarder, som kamp mot ulovlige kapitalstrømmer og hvitvasking. Evalueringen bygger på dokumentstudier, intervjuer, en spørreundersøkelse av ansatte i Utenriksdepartementet, ved utvalgte ambassader og i Norad, samt fem casestudier om henholdsvis nulltoleranse, klima og skog, helse, Somalia og det globale anti-korrupsjonsarbeidet.

Teamet har gjennomført feltreiser til Jakarta, Nairobi/Mogadishu, Genève, Basel, New York og Bergen, i tillegg til en rekke møter og intervjuer i Oslo.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-02-22 01:02:03.585437
MODIFIED 2021-02-22 01:02:03.935630
CREATED 2021-02-22 01:02:03.585437
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)