Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway's Bilateral Agricultural Support to Food Security

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Landbruksstøtten var på nær tre milliarder kroner i syvårsperioden 2005-11 og utgjorde om lang to prosent av norsk bistand. Evalueringen konsentrerte seg om 25 av de største norskstøttede programmene, med særlige studier av 15 tiltak i Malawi, Tanzania og Zambia. Formålet med evalueringen var å finne ut i hvilken fras norsk landbruksstøtte har bidratt til matsikkerhet, med sikte på å få råd om fremtidig innretting av bistanden.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-16 13:00:09.663128
MODIFIED 2019-03-25 23:00:20.210046+00:00
CREATED 2014-04-16 13:00:09.663128
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)