Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway’s Engagement in Somalia 2012–2018

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Evalueringen har sett på Norges innsats i Somalia i tidsperioden 2012-2018. Den har vurdert effekten av norsk innsats, om engasjementet har vært samstemt, konfliktsensitiv og tilpasset konteksten, og hvorvidt Norge har bygget engasjementet på lærdommer fra tidligere. Formålet med evalueringen er å bidra med lærdommer fra Norges engasjement over tid til et land i konflikt.

En stor del av Norges støtte går til land preget av konflikt. Slik støtte krever andre tilnærminger enn støtte til mer stabile land. Fordi utfordringene er sammensatte kan det være behov for å støtte fredsbygging, humanitær innsats og langsiktig utviklingsarbeid på samme tid. Tidligere evalueringer har påpekt at god kunnskap om kontekst og bruk av denne for å tilpasse bistanden er avgjørende for at bistanden skal bli god.

På bakgrunn av dette har evalueringsavdelingen satt i gang evalueringer av den samlede norske støtten i noen slike land for å se i hvilken grad kunnskap om konteksten har bidratt til å tilpasse engasjementet. Det har tidligere blitt gjennomført en evaluering av Norges engasjement i Sør-Sudan. Evalueringen av Norges engasjement i Somalia er den andre i rekken.

Evalueringen er gjennomført av det danske konsulentselskapet Tana Copenhagen, i samarbeid med Chr. Michelsens Institutt (CMI), på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-02-22 01:03:22.848198
MODIFIED 2021-02-22 01:03:22.860397
CREATED 2021-02-22 01:03:22.848198
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)