Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative’s (NICFI) Support to Private Sector Initiatives

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Norges internasjonale klima- og skog satsing (KOS) ble lansert i 2007 og har siden vært et sentralt virkemiddel i Norges innsats for å redusere klimagassutslippene. Satsingen anser at utslipp fra avskoging ikke kan gå tilstrekkelig ned uten at tilbudet og etterspørselen av råvarer som bidrar til avskoging, reduseres. Slike råvarer forvaltes i stor grad av privat sektor.  Som en følge av dette har prosjekter som innehar en privat sektor-komponent fått økte bevilgninger siden 2013/2014, og større plass i initiativets strategiske rammeverk. Denne evalueringen ser på klima- og skogsatsingens støtte til prosjekter som har en slik privat sektor-komponent, omtalt som Private Sector Initiatives (PSI) i rapporten. Formålet er å fremskaffe kunnskap og lærdommer som kan brukes i pågående og fremtidig støtte til prosjekter med komponenter av privat sektor. Evalueringen er også et innspill til klima- og skoginitiativets strategiperiode for 2020-2030.    Evalueringen tar utgangspunkt i perioden 2008-2019 og har sett på to fond og 26 ulike prosjekter. Dette utvalget inkluderer både globalt og regionalt orienterte tiltak i tillegg til et fokus på enkelte land, der Brasil og Indonesia er de to mest vesentlige.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-25 00:04:35.710663
MODIFIED 2021-06-25 00:04:35.723705
CREATED 2021-06-25 00:04:35.710663
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)