Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway’s Multilateral Partnerships Portfolio : The World Bank and UN Inter-Agency Trust Funds

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation report.

Mer enn halvparten av norske bistandsmidler kanaliseres i dag via multilaterale samarbeidspartnere, hvor Verdensbanken og FN-systemet er Norges viktigste partnere.

Denne evalueringen forsøker å belyse det sentrale spørsmålet om hvor godt multilaterale partnerskap bidrar til systematisk oppnåelse av norske prioriteringer.

Evalueringen ser nærmere på Norges motivasjon for å delta i multilaterale partnerskap, om partnerskapene leverer etter våre forventninger, hva de reelle kostnadene er og hvem som står til ansvar for fond og resultater.

I rapporten presenteres funn, konklusjoner og anbefalinger basert på undersøkelse av fond i Verdensbanken og FN.

Evalueringen er utført av Evalueringsavdelingen i Norad.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-10-25 00:01:00.769615
MODIFIED 2019-10-25 00:01:00.895734
CREATED 2019-10-25 00:01:00.769615
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)