Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway’s support for advocacy in the development policy arena

Norge har lang tradisjon for å påta seg en rolle som internasjonal pådriver i utviklingsspørsmål. Denne evalueringen har kartlagt og vurdert Norges pådriverrolle i fire globale engasjement i perioden 2005-2014; nemlig barne- og mødrehelse, kvinner, fred og sikkerhet, ulovlig kapitalflukt og regjeringens pågående utdanningssatsing.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-29 00:01:37.117093
MODIFIED 2016-10-29 00:01:37.129797
CREATED 2016-10-29 00:01:37.117093
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)