Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway's Support to Haiti after the 2010 Earthquake

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten tar for seg den norske innsatsen på Haiti etter jordskjelvet 12. januar 2010. Målet er dels å vurdere effekter av den norske innsatsen, dels å lære av erfaringene til nytte for norsk innsats ved framtidige humanitære katastrofer i andre sårbare stater. Hovedrapporten presenterer evalueringens viktigste funn, konklusjoner og anbefalinger. Anneksene gir utfyllende informasjon med mer detaljer om den norske innsatsen og om evidensgrunnlaget som ligger til grunn for rapporten. To «policy briefs» tar for seg spørsmål av mer generell relevans. «Flexibility» tar utgangspunkt i at Norge regnes som en mer fleksibel giver enn mange andre, men argumenterer for at fleksibilitet må kombineres med en struktur som sikrer mer systematisk læring, bedre strategiske valg, og ansvarliggjøring. «Fragility» tar for seg hvordan Norges erfaringer fra Haiti kan være til nytte for Norges samarbeid med andre sårbare stater.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-16 01:02:05.326016
MODIFIED 2015-10-16 08:20:23.124448+00:00
CREATED 2015-01-16 01:02:05.326016
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)