Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Rapporten evaluerer den norske bistanden som har som målsetjing å styrkje kvinner og jenter sine rettigheiter og likestilling. Evalueringa vurderer i kva grad ein har oppnådd resultat av slik bistand og om resultata er i tråd med Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet og dei fire tematiske prioriteringane der: politisk og økonomisk deltaking, seksuell og reproduktiv helse samt vold mot kvinner.

Evalueringa dekkjer i hovudsak perioden 2007-2013 og inkluderer ein skrivebordsstudie av den globale likestillingsinnsatsen til Noreg, samt case studiar av tre land: Etiopia, Mosambik og Nepal. I tillegg vart det gjennomført ein skrivebordsstudie av den norske likestillingsbistanden til Zambia.

Evalueringa er gjennomført på oppdrag frå Evalueringsavdelinga i Norad av Swedish Institute for Public Administration (SIPU), i samarbeid med Overseas Development Institute (ODI) i Storbritannia og Chr Michelsens Institutt i Bergen.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-09-16 00:04:59.435578
MODIFIED 2017-06-14 10:00:23.025662+00:00
CREATED 2015-09-16 00:04:59.435578
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)