Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Business-related Assitance : Sri Lanka Case Study

Rapporten tilhører rapportseriene Study Report.

Dette er en evaluering av norsk støtte til næringsutvikling på Sri Lanka. Rapporten inngår i en større evaluering av norsk støtte til næringsutvikling som har som hovedformål å dokumentere og vurdere tidligere gjennomføring og resultat. I tillegg var oppgaven å analysere mulighetene for å forbedre bistanden både i tidligere og nye partnerland, samt gi råd om fremtidig policy og retningslinjer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-16 13:00:11.127805
MODIFIED 2014-08-14 11:49:28.844232+00:00
CREATED 2014-04-16 13:00:11.127805
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)