Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Development Cooperation through Norwegian Non-Governmental Organisations in Northern Uganda (2003–2007)

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Rapporten ser på bidragene til seks norske frivillige organisasjoner og resultater av deres innsats i Nord-Uganda, en region som er på vei ut av en situasjon preget av konflikt og humanitær krise. Evalueringens hovedkonklusjon er at de norske organisasjonene har bidratt til å bedre fattiges velferd på kort og mellomlang sikt gjennom konkrete, målbare resultater. Det gjelder særlig humanitær bistand i perioden 2003–2005.

Resultatene er skapt gjennom en rekke ulike aktiviteter, fra økt skolegang, ikke minst for jenter, husly, avl av okser og geiter, bevisstgjøring om barns rettigheter, til livreddende helsetiltak og energibesparende ovner. Gjennom partnerskap har lokale organisasjoner blitt styrket i sin gjennomføring, men de norske organisasjonene har ikke bidratt nok til å bygge langsiktig kompetanse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:35.476125
MODIFIED 2013-02-14 18:09:18.032051
CREATED 2010-12-15 04:41:35.476125
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)