Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Development Cooperation to Promote Human Rights

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Evalueringen dekker perioden 2000 til 2009. Oppdraget omfattet tre deler: en kartlegging og analyse av menneskerettighetssatsingen; en egen vurdering av støtten til ytringsfrihet som inkluderer feltarbeid i Zambia, Serbia og Makedonia; og en evaluering av to landprogrammer (Indonesia og Sør-Afrika) ved Norsk senter for menneskerettigheter. Multilateralt arbeid for å fremme menneskerettigheten berøres i liten grad. Hovedformål for evalueringen var å fremskaffe kunnskap om effekten av, og trekke lærdommer om, karakteristika ved norsk støtte til menneskerettigheter gjennom det bilaterale utviklingssamarbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)
  2. MappingStudy_7_2011_web.pdf (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-26 13:04:42.709575
MODIFIED 2014-08-14 11:49:16.895805+00:00
CREATED 2014-03-26 13:04:42.709575
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)