Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Development Cooperation with the Western Balkans, vol. 2

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evalueringa omfattar norsk støtte frå 1991 og fram til i dag, som totalt har vore på om lag 10 milliardar norske kroner. Rapporten konkluderer med at den norske bistandsporteføljen i dei tre case landa Bosnia-Herzegovnia, Kosovo og Serbia i det store og heile har nådd sine mål, mykje takka vere bruken av norske organisasjonar i planlegging og iverksetjing av prosjekt. Fordelen med denne tilnærminga har i følgje rapporten vore raske vedtak, lett og uformell tilgang til samarbeidspartnarane, god kontroll og at UD har kunne leggje press på aktørane om å levere som avtalt. Men den einsidige fokuseringa på fleksibilitet og rask tilgang til ressursar har gått ut over meir langsiktige verknader.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)
  2. Report7_10_Volume2.pdf (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-04-18 07:00:41.520653
MODIFIED 2014-08-14 11:42:18.974301+00:00
CREATED 2013-04-18 07:00:41.520653
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)