Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Development Support to Zambia (1991 – 2005)

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Det internasjonale og norske utviklingssamarbeidet med Zambia er blitt evaluert med bakgrunn i en analyse av maktforholdene i landet og omfatter en periode på 15 år fra 1991-2005. Rapporten drøfter formelle og uformelle strukturer, givernes forståelse av disse og hvordan ulike grupperinger i Zambia forholder seg til makt og innflytelse innen disse settene av strukturer. Dette utfordrer bistanden som moderniseringsprosjekt og med fattigdomsreduksjon som overordnet mål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)
  2. Summary_Report4.pdf (pdf, 244.6KB)
  3. case studie zambia.pdf (pdf, 866.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:55.630387
MODIFIED 2017-05-05 01:00:41.155888+00:00
CREATED 2011-05-10 10:07:55.630387
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)