Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian education research : Report from the international expert committee

Målet med evalueringen var å identifisere og analysere sentrale utviklingstrekk i forskningsfeltet, og avdekke styrker og svakheter i: 1) Forskningens kvalitet og kapasitet, 2) Strategiske fokus og samhandling og 3) Relevans og samfunnsbidrag. Evalueringen skulle også vise hvilken posisjon norsk forskning har internasjonalt. Evalueringen av norsk utdanningsforskning skulle gi et grunnlag for strategiske beslutninger for ulike aktører i FoU-systemet og gi råd om videreutvikling av feltet til Forskningsrådet, forskningsmiljøene og utdanningsmyndighetene.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-10-27 22:01:52.821116
MODIFIED 2018-10-27 22:01:53.580113
CREATED 2018-10-27 22:01:52.821116
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)