Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for development

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Samstemthet betyr å se bredere på hva som påvirker utviklingslandenes utvikling utover såkalt utviklingssamarbeid i snever forstand.

Dette betyr at norske politiske virkemidler skal støtte opp om hverandre og at de ulike politikkfeltene (som for eksempel innenfor handel, migrasjon, investeringer, klimaendringer og sikkerhet) skal dra i samme retning som utviklings- og bistandspolitikken.

Samstemthet går dermed på tvers av departementer og inkluderer koordinering med andre nasjonale og internasjonale aktører.

Norske regjeringer har ved flere anledninger forpliktet seg til å sikre at politikken er samstemt for utvikling, senest i regjeringen Solbergs Jeløya-erklæring (2018). Norge har også forpliktet seg til 2030-agendaen hvor det er et eget bærekraftsmål knyttet til å sikre samstemthet (SDG 17).

Formålet med evalueringen er å bidra til økt kunnskap om:

Initiativ Utenriksdepartementet og andre norske aktører har etablert for å sikre samstemthet Kartlegging av dilemma som følge av motsetninger mellom globale utviklingsmål og andre norske mål, og Hvordan norsk innsats for å sikre samstemthet ser ut i praksis. Myanmar er brukt som eksempel, fordi et økende antall aktører – både tradisjonelle utviklingsaktører og ikke-tradisjonelle utviklingsaktører, har hatt et stadig større engasjement i Myanmar de siste årene. Evalueringen ser på perioden 2008-2017.

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad av Forskningsstiftelsen Fafo i samarbeid med PRIO.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 894.9KB)
  2. 8.18 Appendix 4-6.pdf (pdf, 1.2MB)
  3. 8.18_Evaluation_brief_A_coherent_future.pdf (pdf, 141.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-06-23 00:02:32.094057
MODIFIED 2018-06-23 00:02:35.081655
CREATED 2018-06-23 00:02:32.094057
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)