Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian HIV/AIDS Responses

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Noreg er ein fleksibel og risikovilleg givar i kampen mot hiv og aids. Norsk bistand har klart medverka til å styrke den nasjonale kampen mot epidemien i viktige samarbeidsland, i nokre tilfelle til å nå viktige mål med varig verknad. Dette kjem fram av ei evaluering av norsk bistand til arbeidet mot hiv og aids som er gjort av eit britisk konsulentselskap for Evalueringsavdelinga i Norad. Men rapporten uttrykkjer også bekymring for om Noreg har ressursar nok til å følgje opp bistanden ute i felten. Evalueringa omfattar norsk bistand i kampen mot hiv og aids i Etiopia, Tanzania og Malawi i tillegg til ein studie av norsk innsats mot aids på det globale planet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 678.0KB)
  2. 45977_landrapport.pdf (pdf, 5.5MB)
  3. GlobalPaper.pdf (pdf, 881.6KB)
  4. Summary_Final Report.pdf (pdf, 159.6KB)
  5. landrapport_Summary.pdf (pdf, 293.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:46.180905
MODIFIED 2013-02-14 18:11:07.422054
CREATED 2010-12-15 04:41:46.180905
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)