Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Multilateral Support to Basic Education

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Evalueringen tar for seg norsk støtte til grunnutdanning gjennom Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning, GPE, i hovedsak i perioden 2009-2013. Den vurderer både bistandseffektivitet (resultater), bistandsforvaltning og finansiering av utdanning i 10 land; Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Haiti, Madagaskar, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal og Zambia. Alle landene var gjenstand for deskstudier, og i fire av landene (Etiopia, Malawi, Madagaskar og Nepal) ble det i tillegg gjennomført intervjuer. Det ble lagt særskilt vekt på tre utdanningsmål som er viktige for landene, men som også Norge har vært særskilt opptatt av; kvalitet (økt læringsutbytte), likestilling og inkludering av marginaliserte grupper. Formålet med evalueringen er å bidra til mer kunnskapsbaserte beslutninger om politikk- og programutforming i Norge samt i Unicefss og GPE, med et fokus både på ansvarliggjøring og læring.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:07:33.234837
MODIFIED 2016-01-14 01:07:33.481943
CREATED 2016-01-14 01:07:33.234837
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)