Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Power-related Assistance : Final report

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Norge har siden tidlig på 1980-tallet gitt petroleumsrelatert bistand i noe over 30 land. I ti-årsperioden 1994-2004 ble det brukt ca. 440 millioner NOK til sammen, med stor grad av geografisk konsentrasjon av innsatsen. Det meste av midlene (nesten 85 prosent) har vært kanalisert til 10 land, hvor Mosambik har vært den største mottakeren med 40 prosent av totalbeløpet. Evalueringen har hatt tre hovedformål: for det første å klarlegge i hvilken grad bistanden har oppnådd de resultatene som har vært forventet og hva som eventuelt har vært årsakene til avvik, for det andre å klarlegge hvordan resultatene kan forbedres og for det tredje identifisere sterke og svake sider ved den norske bistanden. Rapporten etablerer også et datagrunnlag (baseline) for seinere å kunne evaluere resultatene av satsingen innenfor prosjektet ”Olje for utvikling” i Mosambik, Angola og Øst-Timor.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 919.9KB)
  2. 43135_Norad_summary.pdf (pdf, 196.6KB)
  3. Annex 1-10 Final eval package.pdf (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-14 13:02:37.062659
MODIFIED 2014-08-14 11:49:11.053900+00:00
CREATED 2014-03-14 13:02:37.062659
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)