Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian support to capacity development

Evalueringen tar for seg norsk støtte til institusjonsutvikling (kapasitetsutvikling) i offentlig sektor i samarbeidsland. Målet med evalueringen var å vurdere om støtte til institusjonsutvikling er effektiv pengebruk, samt å identifisere erfaringer som kan være til nytte i framtidig arbeid.

Den er basert på case-studier av 19 tiltak i ni land. 11 tiltak var gjenstand for dybdestudier i de tre landene Malawi, Mosambik og Vietnam, og de øvrige ble undersøkt ved hjelp av dokumentgjennomganger og intervjuer.

Evalueringen var avgrenset til stat-til-stat-bistand med mål om å styrke kapasiteten i offentlig sektor, men resultatene er relevant også for tilsvarende bistand via multilaterale organisasjoner eller i sivil sektor.

Rapporten ser spesielt på støtte i form av institusjonssamarbeid mellom institusjoner med lignende virksomhet i samarbeidslandet og i Norge (twinning-samarbeid).

Evalueringen ble gjennomført av det britiske fagmiljøet Itad på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 01:01:44.810613
MODIFIED 2016-02-03 01:01:45.097460
CREATED 2016-02-03 01:01:44.810613
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)