Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Formålet med evalueringen var å vurdere om norsk støtte til fredsbygging har bidratt til å bedre sikkerheten og stabiliteten i Haiti i perioden 1998 – 2008 og om den er bærekraftig. Hovedkonklusjonen i rapporten er at Norges innsats for å bidra til politisk dialog i Haiti – da denne var fastlåst i perioden 1998-2005 – bidro til å redusere spenninger i landet. Det norskstøttede initiativet til bilateral dialog mellom Haiti og den dominikanske republikk ble også vurdert som relevant, men uten tilsvarende resultater. Spenninger eksisterer fortsatt. Teamet finner videre at tiltak finansiert med norske midler etter 2006 har bidratt til å bedre befolkningens liv, bl. a. i bydeler i Port-au-Prince som har levd med usikkerhet og vold i flere tiår.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:36.018687
MODIFIED 2018-01-11 06:00:23.143640+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:36.018687
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)