Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage

Rapporten tilhører rapportseriene Evaluation Report.

Støtte til kultur og kulturarv har vært del av norsk utviklingssamarbeid fra tidlig på 80-tallet. Nå er dette samarbeidet evaluert. En hovedkonklusjon er at støtte til materiell og immateriell kulturarv kan være viktige komponenter i økonomisk utvikling, men en forutsetning er at utviklingssamarbeidet har god lokal basis. Konsulentene fant at mange av målene for prosjektene i de tre caselandene Etiopia, Malawi og Nepal ble nådd, men at den lokale forankringen ofte var svak. De viste også til svakheter ved den lokale forankringen i UNESCOs prosjekter som ble vurdert, og stiller spørsmål ved nåværende balanse i støtten, hvor UNESCO er en hovedkanal.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:35.066498
MODIFIED 2016-04-24 22:03:16.908165+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:35.066498
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)