Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3

Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag (2004)Forskningsmiljøene innen ingeniørvitenskap ved universitetene og relevante høgskoler (NLH, HiS, HiN) deltok i evalueringen. Evalueringen startet i 2003 og resultatene ble offentliggjort i september 2004. Fagene ble fordelt på tre ekspertpaneler som utarbeidet hver sin delrapport. Det ble også laget en felles, overordnet rapport.

Oppfølging

Evalueringens anbefalinger ble fulgt opp med utarbeidelse av en fagplan for ingeniørvitenskapelige fag, som forelå i juni 2006.

Fagplanutvalget har gitt prioritet til åtte tematiske områder som kan gi verdiskaping og sikre norsk økonomi i et 20 års perspektiv:

Petroleumsteknologi Energi og miljø Bærekraftig infrastruktur Marin og maritim virksomhet Materialer Produksjon Verdikjede sjømat Prosessindustri I tillegg er Systemkunnskap beskrevet, et emne som både inngår i alle de tematiske innsatsområdene og som selv danner grunnlag for næringsvirksomhet.

I fagplanen identifiseres også fire grunnleggende ingeniørvitenskapelige forskningstema som krever forskningsinnsats:

Energiproduksjon fra nordområdene Fornybar energi Bærekraftig infrastruktur Mat fra nord Fagplanen innholder også en rekke råd til departementene, fagmiljøene og Forskningsrådet.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:38.447078
MODIFIED 2013-02-14 18:10:31.450999
CREATED 2011-01-26 11:23:38.447078
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)