Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Research on Norwegian Development Assistance

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Upartisk forskning om resultater er viktig for en informert debatt. Dette gjelder særlig på bistandsområdet, fordi mottakerne av bistand ofte har en svak stemme. Denne erkjennelsen var noe av bakgrunnen for at Evalueringsavdelingen i Norad tok initiativ til en evaluering av forskning om norsk bistand.

Er det for lite uavhengig forskning om bistand? Hvis ja, hva kan vi gjøre med det? Dette var to av spørsmålene som ble stilt til evalueringslaget. Evalueringen gjør rede for eksisterende forskning og bekrefter inntrykket av at det er lite uavhengig forskning om den omfattende norske bistanden.

Mangel på etterspørsel etter uavhengig forskning kan være et større problem enn mangel på tilbud, finner evalueringen. Den peker på kulturforskjeller som ikke er unike for Norge: Beslutningstakerne ser fremover, styres av budsjettsyklus og skiftende politiske prioriteringer, og har det travelt. Forskere har bedre tid til å reflektere, men det går ofte lang tid mellom forskning og publisering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:13:55.768691
MODIFIED 2018-01-13 05:00:46.095333+00:00
CREATED 2012-08-08 09:13:55.768691
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)